سفارش تبلیغ
صبا ویژن

من او

صفحه خانگی پارسی یار درباره

نامه ای به بهترین همسرم

    نظر

نامه ای به بهترین همسرم

برایت می نگارم تا آرام بگیرم آرامشم

مهربان همسرم نمی دانم چگونه شاکر خدایمان باشم که تو را بر سر راهم قرار داد که نیکو زیستن را برایم به نمایش گذاشتی

عزیزتر از جانم از تو تشکر میکنم که دستان ناتوان مرا گرفته ای و با توان خود مرا گام به گام به سوی عاشقانه زیستن کمک میکنی

و مهربان همسرم از خدایمان میخواهم تا هر آنچه پدرم به من یاد داد که چگونه با همسری بزرگ و عزیزی چون شما رفتار کنم مدد رساند

و مانند همیشه مرا یاری دهد که آنگونه که میخواهد زیست کنم

مهربان همسرم  از تو تشکر میکنم که در لحظه ای که تمنای گرفتن نگاهت را داشتم نگاهت را از من گرفتی و به من آرامش دادی که مرا برای خودم میخواهی نه ....

عزیزتر از جانم تو را سپاس گویم که خطا های مرا می پوشانی و مثال واقعی آیه هن لباس لکم و انتم لباس لهن هستی

و کاش واژه پیدا میکردم که بتوانم از تو تشکر کنم که تشکر از تو تشکر از خدایمان هست

و خود میدانی که این مکان نمیتواند تمام ارادت و تشکر مرا به شما بیان کند

و تو خود باز با بزرگیت از من بپذیر این تشکر نامه راناچیز را

دوستت دارم بهترین همسرم