سفارش تبلیغ
صبا ویژن

من او

صفحه خانگی پارسی یار درباره

تاج سرم

    نظر

سلام تاج سرم

چند صباحی است دلتنگت شده ام با آنکه کنارم هستی اما انگار

اما انگار هر روز صبح دلم آکنده از درد می شود با رفتنت و 

ظهر از بی تابی دوریت آرامشم را از دست میدهم

و شب به امید دیدنت آرام

آرامشم

قول بده مراقب خودت باشی

دیشب از غصه مریضیت تا به صبح اشک ریختم و تمنا کردم از معبودت که طاقت ناراحتیت را  ندارم چه برسد به دردت

مهربانم از معبودت خواستم تمام درد های عالم را به من بدهد اما

اما تو ............

همیشه سالم باشی و خندان

همسرم

ممنون همه بزرگواری ها  و مهربانیت هستم که با نا بلدی هایم کنار می آیی و در کمال آرامش نادیده می گیری

دوستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت دارممممممممممممممممممممممممم همه وجودمممممممم

 


غروب پاکی

    نظر

سلام خالقم سلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام

ای کاش سلام این بارم بدون خداحافظی باتو باشد

بدون رهایی تو

بدون غروب پاکیم

بدون من


نامه ای به بهترین همسرم

    نظر

نامه ای به بهترین همسرم

برایت می نگارم تا آرام بگیرم آرامشم

مهربان همسرم نمی دانم چگونه شاکر خدایمان باشم که تو را بر سر راهم قرار داد که نیکو زیستن را برایم به نمایش گذاشتی

عزیزتر از جانم از تو تشکر میکنم که دستان ناتوان مرا گرفته ای و با توان خود مرا گام به گام به سوی عاشقانه زیستن کمک میکنی

و مهربان همسرم از خدایمان میخواهم تا هر آنچه پدرم به من یاد داد که چگونه با همسری بزرگ و عزیزی چون شما رفتار کنم مدد رساند

و مانند همیشه مرا یاری دهد که آنگونه که میخواهد زیست کنم

مهربان همسرم  از تو تشکر میکنم که در لحظه ای که تمنای گرفتن نگاهت را داشتم نگاهت را از من گرفتی و به من آرامش دادی که مرا برای خودم میخواهی نه ....

عزیزتر از جانم تو را سپاس گویم که خطا های مرا می پوشانی و مثال واقعی آیه هن لباس لکم و انتم لباس لهن هستی

و کاش واژه پیدا میکردم که بتوانم از تو تشکر کنم که تشکر از تو تشکر از خدایمان هست

و خود میدانی که این مکان نمیتواند تمام ارادت و تشکر مرا به شما بیان کند

و تو خود باز با بزرگیت از من بپذیر این تشکر نامه راناچیز را

دوستت دارم بهترین همسرم

 

 

 


بخنــــــــــــــــــــــــــــد

خدایااااااااااااااااااااااااااااااا

چیزی نمی خواهم جز لبخندش را

برای تو چیزی نیست خواسته ام

برای من دنیای خواسته هایم هست

بخنــــــــــــــــــــــــــــد خواهش میکنم بخنــــــــــــــــــــــــــــد

من هر انچه تو بگویی گوش میکنم

فقط

بخنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

ای که خنده ات هستی  را زیبا میکند

دوستت دارم و به حرمت نامت

بخنـــــــــــــــــــــــــــــــــد

برایت می نویستم و ایمان دارم نگاهش میکنی

شاید به اینجا نیایی اما تپش قلبم را حس می کنی

و خود به باور حسم بدون دیدنش می رسی

فقط

بخنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

و

بخنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

 

--------------------------------------------------------------

چرک نویس یک احساس

دوست دارم عشقم ، نفسم ،.....

و ببخش تمام بد خلقی هایم را

بابای عزیزمممممممممممممممممممممممم